Restaurant & Cafe

ร้านอาหาร หรือร้านกาแฟที่ต้องการให้ข้อมูลร้านผ่านแชทบอท

ฟีเจอร์หลัก

  • ข้อความต้อนรับ: สร้างประสบการณ์พิเศษให้ลูกค้าโดยการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างคาแรคเตอร์ในการตอบได้
  • มีปุ่มกดไปดูข้อมูลหน้าอื่นได้
  • context: ตั้งค่าบทสนทนาที่บังคับให้ลูกค้าตอบคำถามอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้ คำตอบที่เราต้องการ
  • ติดแท็กบทสนทนาที่ลูกค้าเลือกกดปุ่มหรือพิมพ์เข้ามา เพื่อให้รู้ว่าลูกค้าสนใจข้อมูลนั้นๆมากน้อยแค่ไหน

ทำอะไรได้บ้าง

  • ให้ข้อมูลได้ทั้ง สถานที่ตั้ง แผนที่ร้าน แนะนำเมนู เบอร์โทร
  • ปุ่มแผนที่ร้านลิ้งก์ไป google map
  • ลูกค้ากดโทรหาร้านได้อัตโนมัติด้วยปุ่มเบอร์โทรร้าน